PRIVACY STATEMENT

Privacy statement van Media Investment Group B.V. / BMG Handelsmedia, hierna te noemen BMG Handelsmedia.

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal BMG Handelsmedia deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid. BMG Handelsmedia acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.  

BMG Handelsmedia, gevestigd te Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 104, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, telefonisch doorgeeft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze een van onze diensten.

DOEL

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van media, toezenden van orderbevestigingen en facturen en uitnodigen tot evenementen.

GEGEVENS

Op het moment dat u met BMG Handelsmedia een overeenkomst aangaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing)

  1. Bedrijfsnaam, naam en adresgegevens;
  2. Telefoonnummer(s);
  3. E-mailadres;
  4. BTW nummer;

VERSTREKKEN AAN DERDEN

We verstrekken uw gegevens nooit aan derden indien daar wettelijk geen basis voor is.

TIJDSDUUR

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van een van onze diensten kunt u zich ten alle tijden telefonisch, via post of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door BMG Handelsmedia benaderd. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze diensten en producten.

RECHTEN

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

BEVEILIGING

BMG Handelsmedia doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BMG Handelsmedia dan kunt u contact opnemen via e-mail info@bmghandelsmedia.nl